Startsida
Verksamhet
Historik
Personal
Barnen
Grupper
Bilder
Aktiviteter
Planering
Viktig information
Kontakt

Verksamhet

Magazinet är en ekonomisk förening som består av fyra medlemmar:

  • Eva Nilsson, ordförande
  • Ann-Christin Moberg, vice ordförande
  • Stig Throbäck, sekreterare och firmatecknare
  • Marie Nilsson, ledamot och firmatecknare

Föreningens mål är att verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och en miljö som komplement till barnens hemmiljö. Vårt mål är också att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer.

Förskolan ska uppfylla de krav som socialstyrelsen, länsstyrelsen och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.

Vi tycker det är viktigt med den fria leken, då barnens fantasi får avgöra leken i t ex rollekar. Konfliktlösningar och initiativtagande kommer också fram i den fria leken.

För att uppnå dessa mål är det viktigt med en bra planering, vara lyhörd, flexibel och att kritiskt utvärdera arbetet (vad gick bra, vad gick dåligt, vad ska vi göra annorlunda?).

Viktigt är också att all personal har tystnadsplikt. Detta gäller även praktikanter.

Vi vill:

  • tillsammans med föräldrarna ge barnen en trygg och harmonisk förskoletid.
  • att barnen ska lära och upptäcka genom leken.
  • göra barnen nyfikna på vår natur, närmiljö och vårt samhälle.

Vi ska:

  • vara uppmärksamma på det enskilda barnets behov, ge barnen en chans att utvecklas i sin egen takt.
  • vara öppna mot varandra, tala tydligt och lyssna aktivt.
  • tillsammans lära oss att ta hänsyn till varandra.