Startsida
Verksamhet
Historik
Personal
Barnen
Grupper
Bilder
Aktiviteter
Planering
Viktig information
Kontakt

Personal

Det är vi som jobbar på Magazinets förskola:

  • Marie Nilsson, förskollärare och förskolechef
  • Elin Svensson, förskollärare och biträdande förskolechef
  • Ann-Christin Moberg, barnskötare och kokerska
  • Eva Nilsson, barnskötare
  • Madeleine Rönn, förskollärare
  • Susanne Berg, barnskötare
  • Caroline Brünjes, förskollärare