Startsida
Verksamhet
Historik
Personal
Barnen
Grupper
Bilder
Aktiviteter
Planering
Viktig information
Kontakt

Aktiviteter

På förskolan arbetar vi med temaarbete som varar ett helt år. Temat kan vara teater, bondgården, olika kulturer och liknande. Avslutning på våra teman är "Förskolans dag" som alltid inträffar i maj månad. Då har vi uppvisning, utställning, teater osv.

När vi arbetar med våra temaarbeten delar vi in barnen i olika åldergrupper:

  • Grodgruppen, 5-6 år.
  • Spindelgruppen, 4-5 år.
  • Larvisgruppen, 3-4 år.
  • Fågelgruppen, 1-3 år.

Det är viktigt att barnen får upptäcka och lära i sin egen takt. Det är också viktigt att de får utrymme för den fria leken, eftersom barnen lär sig genom denna. En grovplanering över aktiviteter görs på våren och hösten.

Idrott eller gymnastik är en viktig del i förskolebarnens utveckling, därför går vi en gång i veckan till sporthallen. Musik och rörelse blir man glad över och därför finns detta med i vår veckoplanering. Skogen och naturen besöker vi så ofta vi har möjlighet.

Vi har en stor trädgård med rutschkana, gungställning och snickerboa. I snickerboan tillverkas bilar, flygplan och annat efter barnens fantasi.